POWSTANIE IZBY COACHINGU (News)

Ponad 100 firm szkoleniowych i coachingowych wybrało Małgorzatę Marczewską na prezesa Izby Coachingu. Od 10 lat prowadzi Execuitve Coaching i Life Coaching a także uczestniczy w różnorodnych projektach jako coach Organizacji Uczących się.