Pożyczki będą wolne od podatku! (News)

Od 1 stycznia 2009 r. umowy pożyczek o niskiej wartości, zawierane między osobami o dalszym stopniu pokrewieństwa i osobami obcymi, będą zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych na nowych zasadach.
Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych….