Pracownik nie może ujawniać tajemnic pracodawcy (News)

Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa obowiązuje pracownika nie tylko w czasie trwania stosunku pracy, ale również przez trzy lata po rozwiązaniu umowy o pracę. Pracownik jest zobowiązany do zachowania dla siebie informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obowiązek ten…