Pracownik rzadszym gościem w firmie (News)

Najdłużej pracują pośrednicy finansowi oraz urzędnicy i żołnierze, poniżej średniej – górnicy i nauczyciele. „Puls biznesu” donosi, iż demografia dotycząca czasu pracy ma tendencje spadkowe. Jacek Kowalczyk, autor publikacji: „pracujemy coraz krócej. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika,…