Prawie 2,4 mln zł na szkolenia dla bezrobotnych w radomiu (News)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu na szkolenia zawodowe dla osób długotrwale bezrobotnych, od lat korzystających z pomocy społecznej wyda prawie 2,4 mln zł . „Chcemy zaktywizować takie osoby, wzmocnić je psychicznie, podbudować wiarę we własne możliwości i umożliwić przekwalifikowanie się i…