Prawie milion Polaków przebywa już w Wielkiej Brytanii (News)

2,27 mln Polaków przebywało w 2007 roku na czasowej emigracji w krajach unijnych. To prawie o 350 tysięcy więcej niż rok wcześniej oraz o 1,3 mln więcej niż w 2004 roku.
Na początku okresu naszego członkostwa w Unii Europejskiej na emigracji w krajach unijnych przebywało zaledwie 0,75 miliona…