Prawo telekomunikacyjne do zmiany

Rząd przyjął  projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego. Główne propozycje zmian w projekcie nowelizacji to usprawnienie instytucji i mechanizmów związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, w tym dostosowanie przepisów ustawy do prawa europejskiego.