Prognozy dla rynku biurowego (News)

Pod koniec ubiegłego roku i na początku tego zamrożono lub zawieszono część nowych projektów biurowych m.in. z powodu problemów z pozyskaniem finansowania.Zamrażanie projektów biurowych przez deweloperów wynika z trzech podstawowych czynników:
braku…