Projekt reformy finansów publicznych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o finansach publicznych. Dokument koncentruje się zarówno na zmianie organizacji sektora finansów publicznych jak i nowych rozwiązaniach systemowych.