Przedsiębiorcy chcą euro (News)

Wejście Polski do strefy euro to przede wszystkim likwidacja ryzyka kursowego. Obecnie jest ono dla przedsiębiorstw zagrożeniem, stwarza trudne do przewidzenia wahania wysokości przychodów i należności.
– Zredukowanie tej niepewności umożliwi przedsiębiorcom ustalanie długookresowych strategii…