Przemawia prezes do konia (News)

Nietypowe kursy dla szefa. Firmy szukają nowych sposobów, by pomóc menedżerom rozwinąć cechy przywódcze czy umiejętności budowania zespołu. Piotr Piasecki, prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, do dziś wspomina kurs, którego uczestnicy musieli przejść po rozżarzonych węglach. Miało to im udowodnić,…