Przygotowanie zawodowe a staż pracy (News)

Czy przygotowanie zawodowe w ramach projektu PUP „Program doradczo-aktywizujący” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia” zalicza się do stażu pracy i nabycia przywilejów pracowniczych?
O…