Redukcja emisji CO2: koszty większe od korzyści?

Koszty, które poniesie ludzkość w wyniku globalnej kontroli emisji dwutlenku węgla mogą być znacznie wyższe niż potencjalne korzyści związane z ochroną środowiska naturalnego. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Instytutu Globalizacji przygotowanego przed Szczytem Klimatycznym ONZ w Kopenhadze.