Rodzina nie zawsze dostanie pieniądze po zmarłym pracowniku (News)

W sytuacji, gdy podwładny wskazał w zakładowej polisie na życie innych uposażonych niż rodzinę, pracodawca nie wypłaca rodzinie odprawy związanej ze śmiercią pracownika – musi jednak uregulować różnicą między niskim odszkodowaniem, a wysoką odprawą (jeśli wypłacone odszkodowanie osobie wskazanej w polisie…