Rośnie liczba zwolnień grupowych w firmach (News)

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż rośnie liczba przedsiębiorstw, które powiadamiają urzędy pracy o zamiarze dokonania masowych zwolnień. W pierwszej połowie 2008 r. 147 podmiotów z sektora publicznego i prywatnego zapowiedziało, że chce zmniejszyć zatrudnienie…