Rośnie zaległe zadłużenie Polaków

Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce wynosiła w sierpniu 7,06 miliarda złotych, co oznacza wzrost w ciągu roku o 44 procent – wynia z raportu InfoDług, publikowanego cyklicznie przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej. W Polsce jest już ponad 1,2 miliona osób, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni. Jak pokazują jednak dane InfoDługu, ponad 70 procent długów nie przekracza kwoty 5 tys. złotych.