Rostowski o euro

Minister finansów oświadczył, że przyjęcie euro nie doprowadzi do podwyżek cen. Jacek Rostowski, który przedstawił w Sejmie informację na temat zasadności przyjęcia euro w 2012 roku, powiedział, że wejście do strefy euro będzie ukoronowaniem integracji Polski z Unią Europejską.