Rozwój jakości usług turystycznych (News)

Fundacja ,,Razem” zaprasza do udziału w projekcie „Rozwój jakości usług turystycznych”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przygotowano bezpłatne szkolenia, które mają na celu podniesienie kompetencji zawodowych osób pracujących w branży…