Rynek pracowników (News)

„Tygodnik Nadwiślański” opublikował na swoich łamach rozmowę z Adamem Oczakiem, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu. Pan Adam Oczak mówi, iż fundusze unijne przeznaczone na działania na polski rynek pracy wcale nie są niewyobrażalnie wysoką kwotą, jeśli pod uwagę weźmiemy skalę liczebną…