Ryzyko zwrotu o 180 stopni (News)

Kiedy duża firma przejmuje małą, przejmujące nową firmę kierownictwo zapewnia zwykle nowych pracowników o tym, że polityka przedsiębiorczości będzie kontynuowana w duchu poprzedniego zarządu.
W rzeczywistości są to tylko zapewnienia, bowiem po jakimś czasie dochodzi do bezprecedensowych zmian….