Rządowe propozycje emerytalne w Komisji Trójstronnej

Minister Pracy wyraziła nadzieję, że propozycja korekty systemu emerytalnego zyska aprobatę członków komisji trójstronnej. Jolanta Fedak przedstawiła argumenty rządu na posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ubezpieczeń społecznych.