Skaner sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw (Artykuł)

Większości badanych przedsiębiorców uważa, że w gospodarce, w ostatnich trzech miesiącach, nic się nie zmieniło, ani na lepsze, ani na gorsze (41 proc.). Jedna trzecia (29 proc.) twierdzi, że sytuacja pogorszyła się, a tylko 21 proc. ocenia zmiany w gospodarce pozytywnie – wynika z najnowszego badania sektora MŚP za III kwartał przeprowadzonego przez wrocławski Instytut KerallaResearch. Natomiast zmiany na lepsze zauważyło w swoich firmach 23 proc. przedsiębiorców, to nieznacznie więcej, niż podczas badania II kwartału – wówczas odpowiedziało tak 18 proc.

<br