Spotkanie Grupy ds. Europejskiego Funduszu Społecznego (News)

22 września 2008 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. EFS, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej.
Przedmiotem spotkania była analiza propozycji uproszczeń…