Sprawdź ustawy środowiskowe jeśli wnosisz o wsparcie UE (News)

Jeśli składasz wnioski o wsparcie UE dla inwestycji środowiskowych, lepiej żeby zawarte w nich rozwiązania były całkowicie zgodne (lub też wymagały naprawdę prostych wyjaśnień) z przepisami prawa unijnego. Do tej pory było to trochę działanie po omacku, ponieważ na polskim rynku nie było dostępnego…