Strategiczna analiza gospodarki informacyjnej (News)

W analizach strategicznych typu PEST, PRESTCOM czy SWOT jako jeden z wymiarów otoczenia firmy literatura podaje „społeczeństwo”. Najczęściej „społeczeństwo” przyjmuje postać szeregu trendów odnoszących się do warunków życia, stylów konsumpcji oraz segmentacji czasu obywateli….