Strategie rozwiązywania konfliktów oraz rola menedżera w zarządzaniu konfliktem (Artykul)