Szkoła Coachów (News)

Zapraszamy do Szkoły Coachów, to już VII edycja. 317 godzin w programie podstawowym. W III module dużo praktyki jej superwizji. Pierwsze zajęcia początek października 2008. Szczegóły na www.grupatrop.pl