Szkolenia dla organizacji pozarządowych (News)

Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz osób zamierzających założyć taką organizację. Szkolenia odbędą się w październiku i listopadzie 2008 w Wałbrzychu. Zajęcia będą dotyczyć m.in. księgowości i ewaluacji….