Szkoły mogą zwolnić 100 tys. nauczycieli (News)

Rząd pragnie, aby od roku szkolnego 2009-2010 przez cztery kolejne lata wymiar obowiązkowych zajęć prowadzonych przez nauczycieli podstawówek i gimnazjów wzrastał o jedną godzinę. Wymiar ten wyniesie od września 2009 do czerwca 2010: dla nauczycieli w szkołach podstawowych oraz gimnazjach – 19 godzin,…