Szwajcarsko-Polski Program Współpracy #8211; ruszył drugi nabór wniosków (News)

127,5 mln franków szwajcarskich trafi do beneficjentów w ramach drugiego naboru wniosków o fundusze ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Obecnie przyjmowane będą projekty dla priorytetu „Środowisko i Infrastruktura” w dwóch obszarach tematycznych: „Odbudowa, remont, przebudowa…