Towary i pasażerów przewiezie kierowca samodzielnie… (News)

Szofer nie musi być zatrudniony etatowo w firmie. Może prowadzić pojazdy na podstawie umowy cywilnoprawnej albo założyć działalność gospodarczą i jeździć swoim autem. Zarówno jednak krajowe, jak i unijne przepisy dotyczące kierowców wymuszają szczególną staranność przy sporządzaniu umów innych niż o…