Transfer zasiłku przyznanego za granicą (News)

Pracujący legalnie w krajach UE mogą po ustaniu zatrudnienia ubiegać się o zasiłki dla bezrobotnych, jeśli oczywiście spełniają inne warunki do nabycia tego prawa. W Polsce formularz E 303, potrzebny do przyznania zasiłku, wydawany jest w wojewódzkich urzędach pracy. Transfer zasiłków dla bezrobotnych…