Trudne rozstania (News)

Właściciele telewizji Puls, ojcowie franciszkanie oraz globalny potentat medialny News Corp., rezygnują z nadawania programu informacyjnego „Puls Raportu”. Zwolnionych zostanie tym samym około 150 pracowników, którzy przy programie pracowali. Wcześniej pracownikom rozbito wynagrodzenie na część stałą…