UOKiK: odpadowa zmowa

Siedmiu przedsiębiorców zajmujących się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Częstochowie zawarło niedozwolone porozumienie ustalając ceny za świadczone usługi – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na przedsiębiorców nałożono kary w łącznej wysokości prawie 3 mln zł.