UOKiK: zgoda na komórkowe przejęcie

Polkomtel może nabyć mniejszościowy pakiet akcji Liberty Poland – zdecydował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółki świadczą usługi telekomunikacyjne.