UOKiK: zgoda na „optyczne” przejęcie

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez Invoptic kontroli nad spółką JZO. Obaj przedsiębiorcy działają w branży optycznej.