Upadek przedsiębiorstwa wynajmującego a umowa najmu (News)

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, który wynajmuje, bądź wydzierżawia należący do niego lokal lub nieruchomość, nie powoduje automatycznego wygaśnięcia umowy najmu bądź dzierżawy, o ile umowa zawarta została na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana…