Urzędy pracy czy bezrobocia (News)

Największe problemy ze znalezieniem zatrudnienia mają specjaliści ds. zarządzania, nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnym, ekonomiści i specjaliści administracji publicznej. „Urzędy pracy są mało skuteczne, nienowoczesne, zbiurokratyzowane i mają niewiele do zaoferowania” – twierdzą młodzi bezrobotni….