W jaki sposób zwolniony pracownik może starać się o ponowne zatrudnienie (News)

Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia na podstawie art. 53 kodeksu pracy. Powodem była niezdolność do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze trzy miesiące….