Wakacyjne zajęcia w biurze (News)

Prawie co drugi Polak planuje i rezerwuje letni wypoczynek w godzinach pracy. Nie odbiegamy jednak specjalnie od światowej średniej. Holendrzy, Niemcy oraz Hiszpanie najliczniej deklarują, iż nie planują swych urlopów w trakcie pełnienia służbowych obowiązków, natomiast ponad jedna piąta pracowników…