Większe odszkodowania dla bezprawnie wyrzuconych z pracy (News)

Bezprawnie zwolnieni z pracy będą mogli dochodzić rekompensaty wyższej niż trzykrotność ostatniej pensji. Senatorowie przygotowali nowelę kodeksu pracy, która przewiduje takie uprawnienie. Dzięki niej bezprawnie zwalniani z pracy, którzy tracili w ten sposób prawo do wcześniejszej emerytury, świadczenia…