Wikipedia nie tylko wirtualna (News)

Wikipedia planuje drukowane wydanie swojej internetowej encyklopedii. Jeśli pomysł zostanie zrealizowany, będzie to pierwsza encyklopedia z tak ogromną liczbą autorów – w indeksie ma się znaleźć około 90 tysięcy nazwisk.
„The One-Volume Wikipedia Encyclopedia” („Jednotomowa Encyklopedia Wikipedii”)…