Wyroki sądów skłonią firmy do respektowania ustawy (News)

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym obowiązuje już od ponad pół roku (Dz.U. z 2007 r. nr 171, poz. 1206) Mimo to wiele firm prowadzi marketing na dotychczasowych zasadach, choć to koliduje z przepisami. UOKiK ma pełne ręce roboty. Portal interia.pl: „w materiałach reklamowych lokaty…