Wyższa pensja, albo premia za wyniki. (News)

Skyline to firma o nietuzinkowym systemie płac. Pozwala swoim pracownikom zaryzykować utratę części swojej płacy po to, aby pobierając mniejszą pensję zasadniczą pracownik miał większe szanse na wyższą premię. W tym roku dwunastu z 15 kwalifikujących się do programu menedżerów wybrało niższe pensje…