Wzrasta zadłużenie Polaków

Wzrasta niespłacane zadłużenie Polaków. Ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi ponad 14 miliardów 300 milionów złotych. Tylko w ciągu ostatniego kwartału ta kwota wzrosła o niemal jedną piątą. Średnio 43 na 1000, czyli 4,3 procent Polaków nie reguluje swoich zobowiązań terminowo.