Z programu kapitał ludzki sfinansujesz nawet… (News)

Pracodawcy zamierzający przeszkolić pracowników, potrzebujący wsparcia ekspertów lub wkrótce planujący zwiększyć w firmie zatrudnienie, mogą ubiegać się o pieniądze z Unii Europejskiej. W ramach programu „Kapitał ludzki” pracodawcy uzyskają nawet do 90 procent kosztów edukacji swojej załogi. Jak mówi…