Za Gierka to było super#8230; (News)

W latach 1972 oraz 1973, szczytowym okresie Gierkowskiej prosperity, charakteryzowanym korzystnymi terms of trade oraz urodzajem w rolnictwie, przyrosty importu przekraczały każdorazowo 22%, podczas gdy eksport rósł średniorocznie w tempie 13%. Podobnie było w latach następnych. W konsekwencji…