Zagraniczni prezesi na saksach w Polsce (News)

Szefowie firm, członkowie zarządów, eksperci i doradcy kierownictw spółek – to najliczniejsza grupa cudzoziemców otrzymujących pozwolenie na pracę w Polsce.
Do przedstawicieli kadry kierowniczej trafiła ponad jedna trzecia zezwoleń na pracę wydanych w ubiegłym roku cudzoziemcom w Polsce.
Wojewodowie…