Zanim przyjmiesz do firmy, szczegółowo opisz stanowisko… (News)

Na opis stanowiska pracy składa się: specyfika pracy i kontekst organizacyjny, cel, zadania i mierniki stanowiska, profil kompetencyjny, dodatkowe wymogi (takie jak zdolności, cechy osobowościowe). Pierwszym krokiem przy doborze nowego pracownika przy analizie stanowiska powinno być określenie specyfiki…