Zarządzanie zmianami (News)

Podstawą ekonomicznych teorii jest twierdzenie ceteris paribus, oznaczające stałość czynników wpływających na dane zjawisko. Jednak w praktyce nie tylko nie można zakładać braku zmienności, ale w miarę możliwości należy kierować zmieniającą się rzeczywistością tak, by wpływała na naszą korzyść….